A vírus miatt elbocsáthatnak?

A koronavírus fertőzések mindennapi életünkre kifejtett hatásait már érezhetjük. Tömeges megbetegedések, több százan házi, illetve kórházi karanténban, napról napra növekszik a fertőzöttek és halottak száma. Aki teheti otthonról folytatja a munkáját, és sokaknak már felmondtak. A vírus komoly gazdasági visszaesést fog okozni ezt már tudjuk, de mi lesz a munkavállalókkal? Mai cikkünk a koronavírus kapcsán fellépő elbocsátásokkal foglalkozik.

Home Office:

Az otthonról végezhető munka, illetve a távmunka már ismert fogalmak voltak eddig is a Munka Törvénykönyvében. A jelenlegi helyzetben fellépő változtatások révén az eddigi 44 napos korlát az otthonról végezhető munkára lazításra kerül azért, hogy alkalmazkodni tudjon a munkaerőpiac a változó környezeti hatásokhoz. Kiemelkedően fontos, hogy az otthonról „home office-ban” végzett munka ugyanolyan munkavégzésnek számít, mint ha valaki azt a munkáltató székhelyén végezné. Ugyanazon jogok és kötelezettségek vonatkoznak rá, mint a székhelyen történő foglalkoztatásra, így a munkáltató ellenőrizheti, hogy a munkavállaló teljes mértékben a munkájával foglalkozik-e, illetve számon kérheti, és szankcionálhatja a törvényben meghatározottak szerint.  Azonban fizetést azzal az indokkal, hogy valaki otthon dolgozik nem lehet csökkenteni, illetve a szabadnapokat nem érintheti hátrányosan az otthoni munka.

Felmondás „közös megegyezéssel”:

A fenti fogalmi ellentét némi magyarázatot igényel. A munkaviszony megszüntetésének egyik legkedveltebb módja a közös megegyezéssel történő megszüntetés. A nevéből fakadóan is ez egy egyezség a munkáltató és a munkavállaló között a munkaviszony megszüntetésével kapcsolatosan.  Az egyezség tartalma nem kötött, így annak feltételeit a felek határozhatják meg a jogszabályi keretek között. Ezzel felülírható a felmondási idő, azaz a felek megállapodhatnak akár az aznapi munkaviszony megszüntetésben is. A felek egyebekben megállapodhatnak felmondási időről, végkielégítésről, annak mértékéről vagy hiányáról. Fontos, hogy valóban közös megegyezés legyen. Ne írjunk alá gondolkodás nélkül semmit. Ez nem csak munkaszerződésekre, hanem bármilyen szerződésre vonatkozik. Ha egy dokumentum, amit alá kell írnunk nem világos számunkra, vagy nem tartalmazza azokat a passzusokat amiket szeretnénk kérjünk időt, nézessük meg ügyvéddel. Az ügyvédi segítség mindig költséges, de hosszútávon megér a biztonság ami a döntésünket kíséri.

Felmondás:

A vírushelyzet olyan vis maior helyzet ami mindkét felet a munkáltatót és munkavállalót is nehezen érint. Lehetséges indok a munkáltató részéről a felmondásra, azonban álláspontunk szerint kizárólag rendes felmondásra lehet jogalapja a munkáltatónak. A felmondás oka általában a munkavállaló nem megfelelő munkavégzésére vezethető vissza, jelen esetben azonban nem ilyen helyzet áll fenn. A munkáltató felmondhat a megváltozott helyzetre való tekintettel, azonban szükséges, hogy a vírus alappal rengesse meg a gazdasági tevékenységét.

Felfüggesztés:

A munkáltató és munkavállaló megállapodhat a munkaviszony felfüggesztésében is, amikor a munkavállalónak nem kell rendelkezésre állnia, ellenben a távolléti díjára sem jogosult. Ilyen esetben a munkaviszony nem kerül megszüntetésre és a felek megállapodhatnak egy csökkentett munkabér folyósításában is. Mint minden megállapodás ez is komoly körültekintést igényel azért, hogy a legmegfelelőbb feltételek mellett kerüljön megkötésre.

Végkielégítés:

A végkielégítés jogintézménye arra szolgál, hogy meghatározott munkaviszony – idő után anyagi ellentételezéssel támogassák a munkavállalót az új munkahely megtalálásáig megfelelő anyagi hátteret jelentsen. A végkielégítés mértéke 3 év után egyhavi, 5 év után kéthavi, 10 év után háromhavi, 15 év után négyhavi, 20 év után öthavi, 25 év után hathavi távolléti díj illeti meg. Természetesen ettől a munkavállaló javára is el lehet térni például a közös megegyezésben.