Jutalékot kapok MLM-től milyen büntetésre számíthatok?

A kereskedelmi szektorban kiemelt helyen szereplő direkt értékesítési lánc (MLM) az egyik leg sikeresebb struktúrának mutatkozik napjainkban is. Alacsony marketingköltségek mellett, gyorsan, hatalmas értékesítői hálózat építhető ki, mely egyrészt magára vállalja a termék bemutatásának terhét, másrészt önmaga is felvásárlóvá válik. Sok esetben azonban mikor ez az értékesítési hálózat építése zajlik, nem fordul elég figyelem a tevékenységhez kapcsolódó adózási szabályok ismertetésére. Ennek eredményeként 2018-ban eljutottunk oda, hogy sok esetben az egyes értékesítők még mindig nem tudják helyén kezelni az MLM értékesítésből származó jövedelmüket, és ennek következményeként sokan már csak az adóhatóságtól értesülnek, hogy milyen szabálytalanságot vétettek, illetve milyen szankciókat helyeztek kilátásba.

2018. januárjától a Nemzeti Adó és Vámhivatal támogató eljárás alá vonta az MLM értékesítéssel foglalkozó piaci szereplőket azért, hogy még bírság nélkül lehetőségük nyíljon az önkorrekcióra. De mielőtt ennyire előre rohannánk, fontos tisztázni a direkt értékesítésből származó bevételek adójogi szempontjait.

1. MLM jutalék adójogi szerepe:

A direkt értékesítés történjen az magyar, vagy külföldi tulajdonú MLM cégnek, gazdasági tevékenységnek minősül, a magyar jogszabályok szerint.  Üzletszerű gazdasági tevékenységet adószámos magányszemélyként, egyéni vállalkozóként, vagy valamely társasági forma szerinti cég keretében végezhetünk. Amennyiben Magyarországon folytatjuk a tevékenységünket, főszabály szerint magyar adójogi rendelkezések hatálya alatt állunk. További tény, hogy minden üzletszerű gazdasági tevékenységből származó eredmény a hatályos szabályok szerint kevés kivételtől eltekintve adóköteles jövedelemnek minősül, függetlenül az MLM cég honosságától. Tehát összefoglalva, a direkt értékesítés során kapott jutalék adóköteles jövedelemként realizálódik az értékesítők oldalán, így bevallási és adózási kötelezettségeket keletkeztetnek.

2. Milyen jövedelemként kell vizsgálni a jutalékot?

A NAV 2018. február 16. napján közzétett nyilatkozata alapján három jól elkülönített csoportba sorolja az értékesítők bevételeit:

(a) amennyiben adószámos magánszemélyként folytatta a tevékenységet, úgy a jutalékból származó jövedelme önálló tevékenységből származó jövedelemként kell adózni,
(b) amennyiben egyéb jövedelemként került elszámolásra, úgy az egyéb jövedelem kategóriára vonatkozó szabályok alkalmazandók,
(c) egyéni vállalkozónál a választott adózási mód feltételei alapján kell rendezni az adóterheket.

3. Milyen büntetésre számíthatok?

Első sorban törekedni kell arra, hogy elkerüljük a büntetést. Lehetőség nyílik erre önellenőrzés formájában, ahol minimális járulékos költségért cserébe javítani lehet ha nem az adójogi szabályoknak megfelelően jártunk el. Amennyiben nem élünk ezzel a lehetőséggel, komoly adóbírsággal kell számolnunk. További rossz hír a kockáztatóknak, hogy amennyiben az általunk okozott adókár a százezer forintot meghaladja, az adóhivatal nagy valószínűséggel feljelentést tesz a rendőrségen költségvetési csalás miatt, ami több éves kétes kimenetelű büntetőjogi tortúrához vezet.

Amennyiben úgy érzi, hogy szüksége van olyan szakemberek segítségére, akik rendbe tudják szedni az értékesítő „vállalkozása” adójogi helyzetét, vagy esetlegesen már büntetőjogi következményekkel szembesült, keresse irodánkat bátran.