Büntetőjog

Becsületsértés

Becsületsértés

227. § (1) Aki a 226. §-ban meghatározottakon kívül mással szemben a) a sértett munkakörének ellátásával, közmegbízatásának teljesítésével vagy közérdekűTovább olvasom ...
Cserbenhagyás

Cserbenhagyás

§ Ha a közlekedési balesettel érintett jármű vezetője a helyszínen nem áll meg, illetve onnan eltávozik, mielőtt meggyőződne arról, hogyTovább olvasom ...
Emberölés

Emberölés

Az emberölés nagyon súlyos cselekmény. Az emberölés elkövetőjének fel kell készülnie arra, hogy a nyomozó hatóság a legszigorúbb kényszerintézkedések mellett fogja végezni eljárási cselekményeit. Nem lehet eléggé hangsúlyozni, hogy emberölés elkövetése után a legrövidebb időn belül keressen megfelelő büntetőjogi védelmet.Tovább olvasom ...
Emberrablás

Emberrablás

190. § (1) Aki mást személyi szabadságától a) erőszakkal, illetve az élet vagy testi épség ellen irányuló közvetlen fenyegetéssel vagyTovább olvasom ...
Garázdaság

Garázdaság

339. § (1) Aki olyan kihívóan közösségellenes, erőszakos magatartást tanúsít, amely alkalmas arra, hogy másokban megbotránkozást vagy riadalmat keltsen, haTovább olvasom ...
Hamis tanúzás

Hamis tanúzás

A bírósági eljárás során a törvény fokozott védelemben részesíti az igazságszolgáltatás, a bíróságok, és más hatóságok zavartalan, befolyástól mentes működéséhezTovább olvasom ...
Hamis vád

Hamis vád

Mikor beszélünk hamis vádról? Az igazságszolgáltatás normál működésének garanciája, ha az eljáró hatóságok a valóságnak megfelelő döntéseket tudnak hozni. Ugyanis,Tovább olvasom ...
Hanyag kezelés

Hanyag kezelés

“377.§ (1) Akit idegen vagyon törvényen alapuló kezelésével vagy felügyeletével bíztak meg, és az ebből eredő kötelességének megszegésével vagy elhanyagolásávalTovább olvasom ...
Hűtlen kezelés

Hűtlen kezelés

“376.§ (1) Akit idegen vagyon kezelésével bíztak meg, és ebből folyó kötelességének megszegésével vagyoni hátrányt okoz, hűtlen kezelést követ el.”Tovább olvasom ...
Költségvetési csalás

Költségvetési csalás

A költségvetést károsító bűncselekmények büntetésének körében komoly változás történt 2012. január elsejétől. Az addigi egyedi bűncselekmények, mint az adócsalás, áfáraTovább olvasom ...
Kuruzslás

Kuruzslás

187. § (1) Aki ellenszolgáltatásért vagy rendszeresen az orvosi gyakorlat körébe tartozó tevékenységet jogosulatlanul fejt ki, vétség miatt egy évigTovább olvasom ...
Levéltitok megsértése

Levéltitok megsértése

224.§ (1) Aki a) másnak közlést tartalmazó zárt küldeményét megsemmisíti, a tartalmának megismerése végett felbontja, megszerzi, vagy ilyen célból illetéktelen személynek átadja,Tovább olvasom ...
Lopás

Lopás

A tulajdonjog, mint az ember egyik legerősebb jogosítványa kiemelt védelmet élvez a büntetőjogban. A tulajdonjog a polgári joganyag szerint háromTovább olvasom ...
Magánlaksértés

Magánlaksértés

§ (1) Aki más lakásába, egyéb helyiségébe vagy ezekhez tartozó bekerített helyre erőszakkal, fenyegetéssel vagy hivatalos eljárás színlelésével bemegy, illetveTovább olvasom ...
Orgazdaság

Orgazdaság

379.§ (1) Aki a) költségvetési csalásból származó vámellenőrzés alól elvont nem közösségi árut, b) jövedéki adózás alól elvont terméket, vagyTovább olvasom ...
Rablás

Rablás

A rablás a legsúlyosabb vagyon elleni erőszakos bűncselekmény. A rablás a Btk. vagyon elleni erőszakos bűncselekményeket szabályozó XXXV. fejezetének legelejénTovább olvasom ...
Rágalmazás

Rágalmazás

§ (1) Aki valakiről más előtt a becsület csorbítására alkalmas tényt állít, híresztel, vagy ilyen tényre közvetlenül utaló kifejezést használ,Tovább olvasom ...
Rongálás

Rongálás

A vagyoni jogok védelme kiemelt szerepet kap a Büntető Törvénykönyvben. A birtoklás jogának általános védelme jelenik meg a lopás, ésTovább olvasom ...
Sikkasztás

Sikkasztás

A sikkasztás egy rendkívül komplex bűncselekmény. A hagyományos védőügyvédi ismereteken kívül igényel kiemelt számviteli, gazdasági ismereteket és kiemelkedő büntetőjogi tapasztalatot.Tovább olvasom ...
Zaklatás

Zaklatás

222. § (1) Aki abból a célból, hogy mást megfélemlítsen, vagy más magánéletébe, illetve mindennapi életvitelébe önkényesen beavatkozzon, őt rendszeresenTovább olvasom ...
Zugírászat

Zugírászat

§ (1) Aki jogosulatlanul és üzletszerűen ügyvédi, jogtanácsosi vagy közjegyzői tevékenységet végez, vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. (2)Tovább olvasom ...

Szakcikkek

Zsarolás súlyosabb esetei

Zsarolás súlyosabb esetei

A zsarolás a vagyon elleni erőszakos bűncselekmények közé tartozik. A törvény külön kiemelt speciális esetekben súlyosabb büntetéssel sújtja a zsarolás bűncselekmény elkövetőit; ezeket a zsarolás minősített eseteinek hívjuk.Tovább olvasom ...
Rabosítás

Rabosítás

Minden gyanúsítottat, amennyiben szándékos bűncselekmény elkövetésével gyanúsítják nyomban rabosítják is. A rabosítás a rendőrségi szakzsargonban használt fogalom.Tovább olvasom ...
Kit lehet zsarolni – a zsarolás büntetőjogi aspektusa

Kit lehet zsarolni – a zsarolás büntetőjogi aspektusa

Kit lehet zsarolni - Röviden a válasz: szinte bárkit. A zsarolás büntetőjogi fogalma azonban nem teljesen azonosítható a hétköznapi értelemben vett zsarolással. A védőügyvédek legfőképpen a zsarolás előbbi esetkörével találkoznak munkájuk során. A zsarolás a vagyon elleni erőszakos bűncselekmények közé tartozikTovább olvasom ...
A bűncselekmény elkövetői

A bűncselekmény elkövetői

A bűncselekmény elkövetői a büntetőjogban használatos gyűjtőfogalom. A bűncselekmény elkövetőinek nevezzük a tetteseket és részeseket, ők azok akik a bűncselekmény megvalósításában –Tovább olvasom ...

Esettanulmányok

Hűtlen kezelés minősített esetei

Hűtlen kezelés minősített esetei

A hűtlen kezelés a vagyon elleni bűncselekmények közé tartozó bűncselekmény. Bizonyos körülmények fennállása esetén a Btk. súlyosabb büntetéssel fenyegeti az elkövetőt. Ezeket a büntető ügyvédek a bűncselekmény minősített eseteinek hívják. Tovább olvasom ...