Büntetőjog

Becsületsértés

Becsületsértés

A büntetőjogban és a szabálysértési jogban a becsületsértés egy a szabadság és az emberi méltóság ellen elkövetett bűncselekmény illetve szabálysértés.Tovább olvasom ...
Cserbenhagyás

Cserbenhagyás

Mikor beszélünk cserbenhagyásról? Közlekedési balesetek esetén elő szokott fordulni, hogy a balesetet okozó sofőr figyelmetlensége ellenére sem áll meg aTovább olvasom ...
Emberölés

Emberölés

A társadalmi együttélés biztosításához nélkülözhetetlenek olyan magatartási szabályok, melyek lehetővé teszik a közbiztonság, a közrend megvalósulását, valamint védelmet biztosítanak azTovább olvasom ...
Emberrablás

Emberrablás

A Büntető Törvénykönyvben szabályozott emberrablás alapesete két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. Az emberi szabadság ellen elkövetett bűncselekmény soránTovább olvasom ...
Garázdaság

Garázdaság

Mikor beszélhetünk garázdaságról? A közbiztonság, a köznyugalom és a törvényes rend védelmének érdekében a Btk. a garázdaság tényállását büntetni rendeli.Tovább olvasom ...
Hamis tanúzás

Hamis tanúzás

A bírósági eljárás során a törvény fokozott védelemben részesíti az igazságszolgáltatás, a bíróságok, és más hatóságok zavartalan, befolyástól mentes működéséhezTovább olvasom ...
Hamis vád

Hamis vád

Mikor beszélünk hamis vádról? Az igazságszolgáltatás normál működésének garanciája, ha az eljáró hatóságok a valóságnak megfelelő döntéseket tudnak hozni. Ugyanis,Tovább olvasom ...
Hanyag kezelés

Hanyag kezelés

„377.§ (1) Akit idegen vagyon törvényen alapuló kezelésével vagy felügyeletével bíztak meg, és az ebből eredő kötelességének megszegésével vagy elhanyagolásávalTovább olvasom ...
Hűtlen kezelés

Hűtlen kezelés

„376.§ (1) Akit idegen vagyon kezelésével bíztak meg, és ebből folyó kötelességének megszegésével vagyoni hátrányt okoz, hűtlen kezelést követ el.”Tovább olvasom ...
Rablás

Rablás

A rablás a legsúlyosabb vagyon elleni erőszakos bűncselekmény. A rablás a Btk. vagyon elleni erőszakos bűncselekményeket szabályozó XXXV. fejezetének legelejénTovább olvasom ...
Rongálás

Rongálás

A rongálás egyike a vagyon elleni bűncselekmények népes táborának. Aki idegen vagyontárgyat megsemmisít vagy megrongál és ebből kifolyólag kárt okozTovább olvasom ...
Sikkasztás

Sikkasztás

A sikkasztás [ Btk. 373. § ] bűncselekményét az a személy követi el, aki a rábízott idegen dologgal úgy viselkedik, mintha a sajátja lenne, vagy jogtalanul eltulajdonítja. A sikkasztás a cégek belső életében gyakran előforduló bűncselekmény. Sokszor előfordul, hogy a cég alkalmazottja nem tud ellenállni a kísértésnek és a cég vagyonát sajátjának tekinti.Tovább olvasom ...

Szakcikkek

Rabosítás

Rabosítás

Minden gyanúsítottat, amennyiben szándékos bűncselekmény elkövetésével gyanúsítják nyomban rabosítják is. A rabosítás a rendőrségi szakzsargonban használt fogalom.Tovább olvasom ...
A bűncselekmény elkövetői

A bűncselekmény elkövetői

A bűncselekmény elkövetői a büntetőjogban használatos gyűjtőfogalom. A bűncselekmény elkövetőinek nevezzük a tetteseket és részeseket, ők azok akik a bűncselekmény megvalósításában –Tovább olvasom ...

Esettanulmányok