Gyakran Ismételt Kérdések

Hogyan válasszak ügyvédet?
Célszerű bizalmunkkal olyan ügyvédet megtisztelni, amely szakterületeként tünteti fel azt adott problémakört. Valamennyi jogterületet kimerítően ismerni lehetetlenség, az ügyvédek szakterületeket választanak maguknak, amelyeket részletekbe menően elsajátítanak, hogy még jobb minőségű szolgáltatást tudjanak nyújtani.
Mikor keressek ügyvédet?
Általánosságban elmondható, hogy a sikerre való esélyt nagyban növeli, hogy ha jogvitánk miatt a lehető legkorábban ügyvéd segítségét kérjük. Az ügyvédek a jog professzionális szakemberei, akik minden lépést megfontolva, a jogszabályok előírásait szem előtt tartva tesznek meg. Legyen szó akár polgári, akár büntetőügyről, tanácsos minél előbb ügyvéd előtt feltárni a részleteket.
Megéri ügyvédhez fordulni?
A tapasztalatok azt mutatják, hogy az ügyvédi közreműködés nélkül megszerkesztett dokumentumok tele vannak pontatlanságokkal és nem ritkán teljesen alkalmatlanok a megcélzott joghatás kiváltására. Amennyiben a biztonságos, kiszámítható megoldások híve, akkor feltétlenül ügyvédtől származó szerződést kössön csak meg. Ezen felül a törvény több esetben kifejezetten kötelezővé teszi az ügyvédi közreműködést ilyenkor az ügyvédi jelenlét megkerülhetetlen.
Mi az az ügyvédi letét?
Letét alatt azt kell érteni, hogy a letéteményes meghatározott dolog megőrzésére köteles, azzal, hogy a szerződés megszűnésekor azt visszaadja a letevőnek. Nincsen ez másképp ügyvédi letét esetén sem. Letétbe pénz, illetve iratok is helyezhetők. Összességében egy kimondottan biztonságos megoldásról van szó, melyet széles körben alkalmaznak az ügyvédek.
Mi az ügyvédi felelősségbiztosítás?
Magyarországon az ügyvédek számára kötelező a felelősségbiztosítás. Arra szolgál, hogy meghatározott mértékig (az ún. keretösszegig) a biztosító átvállalja az esetleges kár megtérítését. Ez a fedezet az ügyfelek vagyoni biztonságát szolgálja, növelve ezzel az ügyvédek iránti társadalmi bizalmat.
Mi a különbség a nagyobb és kisebb számú ügyvédi iroda között?
A nagyobb létszám jellemzően azt eredményezi, hogy az iroda több jogterületre is képes specializálódni, így a nyújtott szolgáltatások is szélesebb körűek. A szakmai tudás és tapasztalat inkább attól függ, hogy az adott ügyön kicsoda dolgozik. Szakterületén kiemelkedő ügyvéd kisebb és nagyobb ügyvédi irodában egyaránt dolgozhat.
Kik az ügyvédjelöltek?
Az ügyvédjelöltek, vagy más néven „ügyvédbojtárok” az ügyvédekhez hasonlóan jogi diplomával rendelkeznek. A különbség azonban az, hogy az ügyvédjelölt nem rendelkezik jogi szakvizsgával, hanem annak letételéhez szükséges joggyakorlati idejét tölti. Az ügyvédjelöltek egyéni ügyvédek, vagy ügyvédi irodák alkalmazásában állnak, munkájukat az ő irányításuk alatt és képviseletükben eljárva látják el. Ügyvédjelölt -szűkebb körben – részt vehet bírósági tárgyaláson, és hatóságok előtt is eljárhat.
Kik a gyakornokok?
Az irodák esetében bevett gyakorlat, hogy az ügyvédi munkateher csökkentése céljából gyakornokokat is foglalkoztatnak. A gyakornokok egyetemi tanulmányaikat folytatják a munka mellett, a kamara tagjai a jogi diploma megszerzését követően lesznek.
Mit jelent az ügyvédi ellenjegyzés?
Az okiratok ellenjegyzése az ügyvéd egyik legfontosabb jogosultsága. Az ellenjegyzés az okiratok fokozott hitelességét szolgálja, melyhez fokozott ügyvédi felelősség is társul. Az okirat ellenjegyzésével az ügyvéd bizonyítja, hogy az okirat a felek kinyilvánított akaratának és a jogszabályoknak megfelel, és hogy az okiratban megjelölt fél az iratot előtte vagy helyettese előtt írta alá, illetőleg aláírását előtte vagy helyettese előtt saját kezű aláírásának ismerte el. Az ügyvédnek meg kell győződnie a felek személyazonosító adatairól, valamint részletes tájékoztatást kell adnia a jogügylet tartalmát illetően. A legfontosabb területek, ahol ügyvéd ellenjegyzése kötelező, az ingatlanügyletek és a cégeljárás.
Miért van szükség a személyes konzultációra?
Egy ügyvédnek ahhoz, hogy érdemi és hasznos tanácsokkal tudjon szolgálni ügyfelei részére, az adott ügy minden pontos részletét megnyugtatóan ismernie kell. Ez nem lehetséges sem telefonon, sem e-mailek sokaságával. Ilyenkor kerül sor az ügy eddigi iratainak átadására, azok közös átbeszélésére, a lehetőségek, illetve igények körvonalazására. Az ügyvédnek ezen kívül meg kell győződnie megbízója személyazonosságáról, illetve sor kerül tényvázlat felvételére, valamint meghatalmazás aláírására is.
Mi a tényvázlat?
A tényvázlat felvétele az ügyvédi megbízás létrejöttének fontos eleme. A dokumentumot mind a megbízó, mind a megbízott aláírásával látja el. A tényvázlatban rögzítik a felek a megbízás lényegi elemeit, előzményeket, legfontosabb történéseket, tájékoztatásokat, az elérni kívánt célokat. Felvételét a tapasztalatok szerint számos ügyvéd elmulasztja, amely az ügyfél kiszolgáltatottságát eredményezheti.
Mitől függ az ügyvédi munkadíj?
Az ügyvédi megbízás díjának meghatározására az első személyes konzultációt követően kerül sor. Az egyedi díj jellemzően az ügy összetettsége és az elvégzendő feladatok mennyisége alapján kerül meghatározásra. Megbízási díjainkról bővebben itt tájékozódhat.
Hogyan ellenőrizhető egy ügyvéd?
Magyarországon az, aki ügyvédi tevékenységet folytat, kötelezően tagja a területileg illetékes ügyvédi kamarának. Amennyiben egy ügyvédet kíván megtisztelni bizalmával, az ügyvédi kamaránál meggyőződhet arról, hogy aktív státuszú-e, illetve adatai megfelelnek-e a valóságnak. Ezen kívül az ügyvédek rendelkeznek igazolvánnyal, mely személyes adatok mellett tartalmazza az igazolvány számot és az iroda nevét is.
Mi a különbség az ügyvédi iroda és az egyéni ügyvéd között?
Egyéni ügyvédi működés esetén az iroda egyetlen ügyvédet foglal magába: ő az irodát érintő minden kérdéssel pontosan tisztában van, mert az ellátandó feladatok egy kézben összpontosulnak. Ügyvédi tevékenység végzésére a törvény lehetővé teszi ügyvédi iroda alapítását, ebben több ügyvéd is részt vehet. Egy több ügyvédet magába foglaló ügyvédi iroda lehetővé teszi a profil kiterjesztését azáltal, hogy az egyes ügyvéd tagok kialakítják a maguk szakterületét, melyben elmélyednek kollégáik helyett. Az ilyen konstrukció lehetővé teszi összetettebb, adott esetben több jogágon is átívelő ügyek elvállalását, megoldását