Büntetőjogi védelem

Büntető ügyvédi képviselet

Büntetőjogra szakosodott védőügyvéd, büntető ügyvéd specialisták látják el bűncselekménybe keveredett gyanúsított és vádlott ügyfeleink büntetőjogi védelmét. Büntetőjogász munkatársaink ellátják gyanúsítottak és vádlottak büntetőügyekben történő képviseletét a nyomozati szaktól kezdve a büntető bíróság jogerős ítéletéig. Különös figyelmet fordítunk a büntetőügyben megidézett tanú preventív védelmére. A bűncselekmény sértettjeinek büntetőjogi kérdésekben segítséget és jogi tanácsot nyújtunk. Pótmagánvádas ügyekben vállaljuk a pótmagánvád képviseletét, továbbá gondoskodunk az elítélt jogainak megóvásáról a büntetés-végrehajtás során. Ügyvédi Irodánknak megbízást és meghatalmazást büntetőügyben maga az ügyfél vagy amennyiben az ügyfél akadályoztatva van (például előzetes letartóztatásban van vagy külföldön tartózkodik) közeli hozzátartozója is adhat. Ügyfeleink szakszerű büntetőjogi védelmét büntetőjogra, büntetőeljárási jogra és büntetés-végrehajtási jogra specializálódott büntetőjogi csoportunk látja el. Védőügyvéd, büntető ügyvéd munkatársaink kimagasló szakmai felkészültsége, határozottsága, precizitása és szakmai elhivatottsága garancia arra, hogy az ügyfelek a lehető legmagasabb szintű jogi szolgáltatásban részesülnek.

A büntetőeljárás kezdeti szakasza a nyomozó hatóság (rendőrség, nemzeti adó- és vámhivatal, ügyészség) által lefolytatott nyomozati szak, mely a büntetőügy későbbi kimenetele szempontjából hatalmas jelentőséggel bír. A nyomozati szakban elkövetett hibák visszafordíthatatlanok és az egész büntetőeljárás kifejletét, egész menetét befolyásolják. Ügyfeleinknek azt ajánljuk, hogy még a nyomozati szak előtt konzultáljanak büntetőjogban jártas ügyvéddel és pénztárcájukhoz mérten a legjobb büntető ügyvédet válasszák. Több éves tapasztalataink azt mutatják, hogy a nyomozó hatóság taktikai okokból elsőként tanúként hallgatja meg azokat, akiket a későbbiekben meg kíván gyanúsítani bűncselekmény elkövetésével, így ügyfeleinknek azt ajánljuk, hogy még az első rendőrségi kihallgatás előtt forduljanak ügyvédhez annak érdekében, hogy büntetőjogi gyakorlatban jártas ügyvéd védhesse jogaikat és ne érezzék magukat kiszolgáltatva, de főleg jövőjük szempontjából.

Büntető ügyvéd választása

Büntető ügyvéd választása, aki majd képviseli a büntetőeljárás folyamán fontos, komoly és kritikus döntés élete jövője szempontjából. Egyrészt vitathatatlan, hogy egy büntető ügyvéd képes befolyásolni a büntetőügyben megszülető döntést, azaz jövőjét is, másrészt egészen biztos, hogy a büntetőjogban nem jártas ügyvéd, vagy olyan ügyvéd, aki nem tud vagy nem képes megfelelően fellépni a büntető bíróság előtt legjobb esetben pénzkidobás, legrosszabb esetben kemény büntetéskiszabást eredményezhet.

Büntetőjogi ügyvéd kiválasztása legyen az első és egyben legkorábbi lépése a meginduló büntetőeljárásban, lehetőleg még az első kihallgatása előtt, közvetlenül az idézés kézhezvételét követően vagy lehetőleg még azelőtt.

Mindenekelőtt büntetőjogban jártas, erre szakosodott ügyvédet válasszon. Amilyen nyilvánvaló, hogy betegként nyílt szívműtét elvégzésével nem házi orvosát bízza meg, úgy gyanúsítottként vagy vádlottként büntetőügyét se bízza rá hozzá nem értő ügyvédre, aki nem rendelkezik megfelelő büntetőjogi gyakorlattal és védőügyvédi tapasztalattal. Védőügyvéd választásának mérlegelésénél inkább olyan büntetőjogi ügyvédnek adjon megbízást, aki 10 éves tapasztalattal rendelkezik a büntetőjog területén, mintsem olyannak, aki ugyan már 25 éve praktizál más jog területeken, de még közelébe sem járt a büntetőbíróság tárgyalótermének, vagy kevés fogalma van a büntetőeljárás menetéről.

Még egy nagyon fontos dolog

Óvakodni kell, az olyan ügyvédtől, aki megígér ilyen vagy olyan biztos eredményt, vagy 100%-os sikert, ugyanis nem szabad elfeledni, hogy a büntetőbíróság előtt minden kérdés nyitott, az ítéletet a bíró belső meggyőződése alapján hozza meg. Az olyan ügyvéd, aki ilyen jellegű ígéreteket tesz nem érdemli meg az Ön bizalmát.

Magyarországon az ügyvéd bármely bíróság és hatóság előtt eljárhat, és minden ügyben elláthatja ügyfele jogi képviseletét. Az ügyvédek köznyelvi felosztása védőügyvédekre, versenyjogi ügyvédekre csak a szakosodást fejezi ki, nem jelenti képviseleti jogosultságuk adott jogterületre való korlátozását, így fordulnak elő olyan ügyvédek, amelyek büntetőjogi tapasztalat hiányában elvállalnak büntetőügyet is. Az ilyen jellegű ügyvállalásokból származó károk, más jogi ügyekkel ellentétben visszafordíthatatlan és kijavíthatatlan károkat okozhatnak. Egy rosszul megszerkesztett szerződés könnyen kijavítható, míg a terhelt nem szakszerű képviselete a bűnösség megállapítását eredményezheti egy el nem követett bűncselekményért, mely általában helyrehozhatatlan. Ne engedje, hogy más jogterületeken szakosodott ügyvéd saját büntetőügyében szerezzen büntetőjogi tapasztalatot. Mindig ellenőrizze, hogy választott ügyvédje hány éve foglalkozik büntetőjoggal, eljárt-e már hasonló büntetőügyekben.

Fontos megérteni, hogy a védőügyvéd feladata a tények vizsgálata, az ügy tényállásának és az okozati összefüggéseknek az elemzése és összevetése a büntetőjogszabályokkal. A védőügyvédnek kreatívnak és találékonynak kell lennie, képes kell, hogy legyen arra, hogy az ügyfele ellen felhozott minden terhelő bizonyítékra ésszerű magyarázatot adjon, mely gyengíti és kétségessé teszi a nyomozó hatóságok gyanúsítgatásait, mely végső soron a büntetőeljárás megszüntetéséhez vagy a vád elejtéséhez vezet.

Aranyszabályok gyanúsítottaknak

  • A nyomozó hatóság tagja nem a barátja, akkor sem, ha annak tetteti magát. A nyomozó egyetlen célja a bűncselekmény elkövetésének megállapítása és a beismerő vallomás kicsikarása bármilyen eszközzel. Abból induljon ki, hogy bármit mond el a nyomozónak Ön ellen fogja felhasználni. A nyomozóval nincs helye semmilyen ”jegyzőkönyvön kívüli” személyes jellegű megbeszélésnek vagy tanácsadás kérésének. A nyomozó nem az ügyvédje és biztosan nem az Ön javát akarja, bármit elmond a nyomozónak vizsgálati anyagként Ön ellen fogja felhasználni a büntetőeljárás során.
  • Legyen résen! Ami rendőrségi kihallgatása alkalmából vagy a rendőrségi fogdában történik soha sem véletlen. Ha őrizetbe vették a cellában ne beszélgessen senkivel és ne higgyen el senkinek semmit.
  • Ne higgyen a nyomozó ígéreteinek, hogy elengedi, amennyiben vallomást tesz. Soha ne bízzon a nyomozóban, akkor sem, ha fűt fát ígér, ugyanis egyetlen célja, hogy vallomást csikarjon ki. Sokszor előfordul, hogy a rendőr azt mondja, hogy bizonyítékok vannak Ön ellen. Ne dőljön be, csak megpróbálja rászedni és beismerő vallomást kisajtolni.
  • A gyanúsított és a vádlott legfőbb büntetőeljárási joga a hallgatás joga. Éljen vele. A hallgatás joga megilleti a gyanúsítottat és vádlottat az egész büntetőeljárás során. A hallgatás joga a gyakorlatban azt jelenti, hogy csöndben marad, nem örökké csak a nyomozati szak végéig. Jobb az, ha hallgat, mintsem hamis történetet mond el a rendőröknek. A hazugságok egyrészt előbb utóbb kiderülnek és onnantól kezdve a valót sem hiszik majd el, másrészt ha hazugságon érik, már a gyenge bizonyítékok is erősebben nyomnak latba Ön ellen.
  • Ha nem él a hallgatás jogával és mégis tesz vallomást, mindenféleképpen olvassa el a kihallgatásról készített jegyzőkönyvet mielőtt aláírná. Ha a rendőr olyat írt bele a jegyzőkönyvbe, amit nem mondott el vagy nem állt szándékában elmondani, kérje a kihallgatást vezető nyomozót, hogy a jegyzőkönyvet javítsa ki, mielőtt aláírna. Ha a nyomozó nem ért egyet a kérésével egyszerűen tagadja meg a jegyzőkönyv aláírását.
  • Sokkal könnyebb a baj megelőzése, mint utólagos kezelése. Ahogy telik az idő egyre körülményesebbé és nehezebbé válik a probléma megoldása. Konzultáljon büntetőjogi ügyvéddel közvetlenül a bűncselekmény elkövetése után vagy legkésőbb első kihallgatása előtt. Védőügyvéd nélkül, ahogy telik az idő egyre több hibát követhet el, melyeknek árát végső soron szabadságával fizeti meg.
  • Büntetőügyben csak büntetőjogi ügyvéddel konzultáljon és csak büntető ügyvédnek adjon megbízást. Ugye nem menne szemészhez, ha fájna a háta, mindketten az Orvostudományi Karon szerezték diplomájukat, de két különböző területen specializálódtak. Hasonlóan ügyeljen arra, hogy büntetőügyében nem válóperes vagy egyéb ügyvédtől kérjen jogi tanácsot. Büntetőjogi ügyvéddel történő konzultációval sok pénzt spórolhat és megkímélheti magát sorsának súlyosbodásától.

Védőügyvéd és Titoktartás

A védőügyvédet a legkomolyabb és legszigorúbb titoktartási kötelezettség terheli, e titoktartást az ügyvédekről szóló törvény és az ügyvédi etikai szabályzat egyaránt szabályozza, ennek megszegése esetére a védőügyvéd akár a kamarából is kizárható. A védőügyvéd titoktartása a büntetőügyvéd tevékenységének alappillére, hivatásának kulcsfontosságú meghatározó szabálya.

A védőügyvédnek ahhoz, hogy eredményesen láthassa el a gyanúsított, vádlott büntetőjogi képviseletét, ismernie kell a rábízott ügy minden releváns elemét. Legtöbb esetben a gyanúsított azért nem mondja el az üggyel kapcsolatos valamennyi adatot, tényt, mert egyszerűen nem tekinti fontosnak, holott a büntetőjog olyan speciális terület, ahol a lényegtelennek tűnő mozzanatok is hatalmas jelentőséggel bírhatnak. A gyanúsítottnak a büntetőüggyel kapcsolatos minden tényt, adatot a védőügyvéddel meg kell osztania, a védőügyvéd majd eldönti azt, hogy mit tekint lényegesnek és mit lényegtelennek az ügy szempontjából.

Olyan is elfordul, hogy a terhelt azért nem mondja el a védőügyvédnek az igazat, mert attól tart, hogy a védő az elmondottak hatására, majd elítéli őt tetteiért és ezért nem fog kiállni mellette teljes mellszélességgel, holott ez az egyik legnagyobb csacsiság amit elkövethet a gyanúsított, hogy saját védőügyvédjének hazudik. Ne tegye ezt! És olyat se tegyen, hogy azért hazudik a védőjének, mert úgy gondolja, hogy kitalálta a tökéletes bűntényt és a védő majd sokkal jobban tudja képviselni a védelmet, ha nem tudja hogy hazugság, amit elmesél.

A védőügyvédet a terhelthez olyan bizalmi viszony köt össze, melynek alapján a gyanúsított által elmondott minden adat bizalmas kezelést kap. A védőügyvéd titoktartása nem csak azt jelenti, hogy soha senkinek nem mondhatja el, hanem azt is jelenti, hogy kifejezetten mindent meg kell tenni ahhoz, hogy megakadályozza azt, hogy jogosulatlan harmadik személy azt megismerje.

A büntető ügyvéd titoktartási kötelme teljesen független az ügyvédi megbízástól. A büntetőügyvéd és a terhelt első kapcsolatfelvételénél keletkezik a titoktartási kötelezettség, annak fennállása független attól hogy a védőügyvéd és gyanúsított között létrejön-e megbízás a védelem ellátására vagy sem. Amennyiben büntetőügyben a gyanúsított pusztán jogi tanácsadásért keresi fel a büntetőügyvédet és kapcsolatuk további kooperáció nélkül zárul, az ügyvédet ugyanúgy terheli a titoktartás, mintha elvállalta volna az ügyet, mi több az ügy elvállalása esetére a védőügyvéd a rábízott titkokat a megbízás megszűnését követően is haláláig köteles megőrizni.